fbpx

Tag Archives: 大埔海濱公園

22個月仔仔 – William 戶外兒童攝影 {大埔海濱公園}

family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影, 大埔海濱公園, 22個月

Continue reading

兩歲囡囡 – Chloé 之 戶外嬰兒攝影 {大埔海濱公園}

baby photography, baby photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影, 戶外嬰兒攝影, 戶外影樓, 大埔海濱公園 baby photography, baby photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影, 戶外嬰兒攝影, 戶外影樓, 大埔海濱公園

Continue reading

兩歲嬰兒 – Hao Loong 之 戶外兒童攝影 {大埔海濱公園}

kids photography, kid photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,  戶外影樓, 大埔海濱公園

kids photography, kid photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,  戶外影樓, 大埔海濱公園

Continue reading

Aiden 之 戶外兒童攝影 {大埔海濱公園}

kids photography, kid photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影, 戶外影樓, 大埔海濱公園

kids photography, kid photography hong kong, family photography, child photography, children photography, hong kong kids photography, photography, outdoor kids photography, outdoor photography, 戶外嬰兒攝影,戶外親子攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,專業戶外攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影, 戶外影樓, 大埔海濱公園


Continue reading

15 個月大 – 馨予 之 戶外兒童攝影 {大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,山頂公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,大埔海濱公園 專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,山頂公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,大埔海濱公園

15 個月大 – 馨予

攝於 大埔海濱公園

Continue reading

十四個月大 Scarlet 之戶外嬰兒攝影{大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影
Scarlet,十四個月大囡囡,全程非常好動,走來走去,無時停
於大埔海濱公園拍攝

Continue reading

悅然之戶外兒童攝影寫真 {大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影, 專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,

兩歲囡囡 – 悅然

Anna 的話:
影相當日係女女悅然兩嵗生日。悅然好慢熱,開頭真係唧都唔笑,Evan同助手都好有耐性。好在玩佐一輪遊樂場之後,悅然終于開心興奮起來。當日天色陰暗,5點就天黑拉,Evan都無怨言,堅持影曬所有景,overrun佐少少先收工,多謝Evan幫我哋一家留低一個開心回憶!

Continue reading

Kyle & Marcus之 戶外兒童及嬰兒寫真 {大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園,戶外嬰兒攝影,嬰兒攝影,

Marcus – 七個月
Kyle – 兩歲半

今次去左大埔海濱公園玩,雖然天氣陰陰地,但也很適合拍攝戶外照
七個月大的 Marcus 已識得坐及伏著企, 好叻仔

點圖進入,觀賞更多照片

Continue reading

Bella & Betsy 之 戶外兒童攝影寫真{大埔海濱公園}(待續

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園 專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園 專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園兩位天真可愛的小朋友,分別三歲和七歲,玩足兩個鐘,跑跑跳跳無時停
戶外攝影就是邊玩邊拍,玩得越開心越好!

一歲大嬰兒 – 安安 之戶外嬰兒攝影 (待續

D3S_9788-編輯

三歲囡囡-心心之戶外兒童寫真{大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,親子攝影,戶外家庭攝影,戶外親子攝影,家庭攝影,大埔海濱公園

三號風球,下著雨都不改期,全因今天是心心生日的大日子

Peony 的話:
一年一度的家庭攝影日終於到了, 萬般期待!怎料剛好碰上打風下雨…要為性格非常慢熱的心心拍一輯笑意洋溢的專輯, 必須邊玩邊拍, 在影樓一定拍不出來。還是如期吧! 下著雨打著風, 心情無法不鬱悶, 唯有抱著既來之則安之的心態啦! 拍了個多小時後, 這場由半夜開始下的雨終於停了….Evan立即帶我們到室外的地方繼續完成拍攝, 實在太好了! 雖然今次的照片陽光氣息欠奉,但效果也不錯啊。下次我一定會找Evan替我們再影一輯更好更美的靚相~

點擊上圖進入內文,觀賞更多照片…

Continue reading

廿三個月大囡囡-安安 之戶外兒童寫真 {大埔海濱公園}

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,大埔海濱公園

安安媽咪 Sophia:
非常開心和攝影師 Evan & 助手姐姐 Shana 度過了一個非常愉快的下午,雖然天氣非常之熱,但係你們的專業態度讓我非常欽佩!多謝你們給我的2歲BB安安影了咁多靚相,雖然BB後面影到有D扭計唔肯笑,但係你們依然好有耐心,睇到咁多靚相,真係張張都想要吖!希望將來有機會再搵你們幫我地一家影戶外寫真!Tks~~!

專業戶外攝影,親子攝影,香港兒童攝影,專業兒童攝影,戶外攝影,親子攝影,戶外親子攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,大埔海濱公園

點擊相片進入內文,觀賞更多相片。 Continue reading

20個月大嬰兒 – 希瑜 之戶外嬰兒寫真 {大埔海濱公園}

專業戶外攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,攝影服務,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,大埔海濱公園

媽咪Shirley的話:
很多謝您們和我們一家在陽光下玩遊戲,讓希瑜在兩歲前留下美好的足跡!您們為我們創造了户外親子活動,實在很開心,很難忘。天氣雖然很熱,但作品很窩心。

專業戶外攝影,戶外攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,攝影服務,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography, outdoor baby photography,戶外嬰兒攝影,大埔海濱公園

點圖進入內文,觀看更多相片

Continue reading

兩歲半囡囡 May May’s Family | 大埔海濱公園

專業戶外攝影,戶外攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,親子攝影,戶外親子攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,攝影服務,大埔海濱公園,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography專業戶外攝影,戶外攝影,戶外家庭攝影,家庭攝影,親子攝影,戶外親子攝影,兒童攝影,戶外兒童攝影,香港戶外攝影,專業攝影,攝影服務,大埔海濱公園,family photography,child photography, children photography, hong kong kids photography
May May 今年兩歲半,今天同爸爸媽媽一齊到大埔海濱公園拍攝兒童寫真及家庭照

May May Mami – Winnie 的話:

好多謝攝影師EVAN幫我影左輯靚靚相!我超級滿意呀~~~EVAN唔會好刻意叫我地擺D咩POSE,但都好成功捕捉好自然、好SWEET SWEET既一刻!所以揀相既時候真係好多張都想要….仲有就係佢好專業,當MAYMAY可能影到攰有點扭計,我都覺得唔好意思個陣,佢都唔會黑面,助手都好耐心地一齊TUM佢影….佢會堅持到最後影晒佢認為靚既景先收工,呢樣係我最欣賞的!加油EVAN~~我等MAYMAY大少少一定會再搵你影相架!^^

Continue reading